Tvorba Blanka Adensamová


Tvůrčí období

70. LÉTA

LYRIKA A ROMANTISMUS

Hlavním tématem je převážně láska. Plastiky jsou foukané z křišťálového skla do pevné formy. Nejdříve byly modelovány v hlíně jako samostatná socha. Podle ní byla vytvářena negativní sádrová armovaná klínová forma s průduchy z několika dílů, s madly pro uchopení. Po vyfouknutí následovalo broušení a řezání. Po dokončení této fáze byly dovnitř skeletů vkládány různé symboly a artefakty ze skla i jiných materiálů. Vše bylo zakotveno do dřevěných a kovových soklů.

80. LÉTA

HLEDÁNÍ TVARU A KONSTRUKTIVISMUS

Stále modelace v hlíně, končí s foukáním a začíná tavenou plastiku. Zřizuje dvě vlastní tavicí pece v jižních Čechách.

Program:
kontrasty
konstruktivismus x amorfnost
materialismus x idealismus.
Hmotný racionální a konstruktivní svět (geometrie), se kterým má vždy problémy, se snaží oživit emocí a sny...

90. LÉTA

MYSTIKA A IRACIONALISMUS

Hlavním tématem " Andělé". Vrací se k náboženství, ve kterém byla vychována, zajímají ji co nejvíce duchovní sféry. Pomalu začíná s jógou a meditací.

Pokračuje technikou tavené plastiky.

1. DESETILETÍ

SEN A SKUTEČNOST

Soustavně cvičí jógu a provádí meditace, po mnohých návštěvách Japonska tematicky navazuje na prožitky z cest, snaží se definitivně dotahovat myšlenku kontrastů.

sen x skutečnost
racionálno x iracionálno
konstruktivismus x amorfnost
materialismus x idealismus
brutalita x něžnost
snahy o surrealismus
Stále zůstává u techniky tavené plastiky.