Nejnovější tvorba

SEN A SKUTEČNOST


Soustavně cvičí jógu a provádí meditace, po mnohých návštěvách Japonska tematicky navazuje na prožitky z cest, snaží se definitivně dotahovat myšlenku kontrastů.